Start Konsten att sätta
rätt mål
Facilitering
Meningsfulla möten
Tjänster Partner Kontakt

Våra partner 

Vi är mycket intresserade av att få kontakt med andra som kompletterar och förstärker vår verksamhet.


Vidarutvecklar ledare och konsulter genom kompetensanalys och personlig rådgivning.
Utvecklar och genomför Assessment Center och Development Center.
Hjälper företag med rekrytering av ledare och konsulter.

Facilitator, coach, expertkonsult och lärare.
Min medförfattare till boken Målbaserat ledarskap

NFI Utbildning

Effektiva utbildningar inom IT, Ledarskap och Projektledning.

Marknadsför och arrangerar mina kurser i att leda workshops och arbetsmöten

http://www.nfi.se


Affärlitteratur för ledare och chefer.
Publicerat våra böcker Målbaserat ledarskap, Leda genom mål och Workshops och arbetsmöten

http://www.liber.se

Tillbaka till startsidan