Start Konsten att sätta
rätt mål
Facilitering
Meningsfulla möten
Tjänster Partner Kontakt


NFI Utbildning

Effektiva utbildningar inom IT, Ledarskap och Projektledning.

Marknadsför och arrangerar mina kurser i att leda grupper
i workshops och arbetsmöten

http://www.nfi.se


Affärlitteratur för ledare och chefer.
Publicerat våra böcker Målbaserat ledarskap, Leda genom mål och Workshops och arbetsmöten

http://www.liber.se

Tillbaka till startsidan