Start Konsten att sätta
rätt mål
Facilitering
Meningsfulla möten
Tjänster Partner Kontakt
Våra tjänster 

Inget uppdrag är för litet

Vi hjälper er att facilitera stora och små grupper. Det kan handla om att genomföra omvärldsanalyser, leveransanalyser, intressentanalyser, orsak-verkananlyser, riskanalyser med flera analyser eller bygga processer, hitta lösningar på problem, utvärdera förbättringsförslag, sätta mål, förändringsarbete, osv.
Vi arbetar med alla typer av organisationer - internationella koncerner, myndigheter, kommuner och mindre företag. Läs mer om facilitering av workshops/arbetsmöten link.

Exempel på andra tjänster kan vara:

- Utbildning och inspirationsseminarier
- Facilitering av ledningsgrupper link för att sätta mål och utveckla strategier
- Skapa en "story", ett budskap till medarbetarna och intressenterna om dina mål
- Etablera mätprocess för att mäta på rätt objekt och rapportering av resultat
- Definiera mätbara mått/indikatorer och dokumentera dessa i måttspecifikationer
- Skapa åtgärdsplaner, handlingsplaner, verksamhetsplaner, kompetensutvecklingsplaner,...
- Ge stöd/personlig rådgivning i vidareutveckling av ditt ledarskap
- Skapa möjligheter till en god möteskultur i organisationen


Som kund har Du utan extra kostnad tillgång till vår Help Desk.

Låt oss få veta vad vi kan hjälpa dig med:
mail@kristerforsberg.com
Telefon 070-6261597


Tillbaka till startsidan