Start Konsten att sätta
rätt mål
Facilitering
Facilitativa ledare
Tjänster Partner Kontakt


"Skapa förtroende framför varje grupp"
"Få de bästa idéerna från var och en"

"Ge struktur i samtalet"


Med facilitativt ledarskap låter
du gruppen stå i rampljuset.
Du ställer frågor som stimulerar
tänkandet, är lyhörd och ger
stöd åt gruppen att fatta rätt beslut. 

Med målbaserat ledarskap kan  gruppen skapa en gemensam helhetssyn, få insikt om behovet av förändring, prioritera och ta det viktigaste först.
         
Lägg till CHECKLISTAN  för produktiva möten och TALA PROFESSIONELLT på hemskärmen i din mobil.

Krister Forsberg

Utbildar och tränar ledare
i facilitering.
Faciliterar produktiva samtal Leder grupper i workshops.3:e omarbetade och uppdaterade upplagan av Workshops och arbetsmöten har blivit ännu bättre

 Läs mer... Beställ boken!

"Boken är mycket bra skriven och är en fantastisk verktygslåda". Suzanne Wennergren, Q-Med


bok

Boken Mötesledarguiden

"Boken är mycket bra - pedagogisk och kärnfull. Tony Schmitterlöw, Post- och Telestyrelsen.

Den här koncisa och rikt illustrerade guiden är skriven för dig som leder möten av olika slag och snabbt vill åstadkomma en förbättring.

pil Läs mer... Beställ boken!


Boken Målbaserat Ledarskap
"Bästa praktiska stödet från VAD till HUR"

pil Om Målbaserat ledarskap ... Beställ boken
 


Boken Leda genom mål

"Forsberg vill med sin bok hjälpa chefen att utveckla sin strategiska förmåga. Han har valt att på ett mycket enkelt sätt beskriva processen för att sätta mål och leda genom dem och ger därmed läsaren en bild av att strategiskt ledarskap kanske inte är så komplicerat."
Susanne Stenfors, skribent och ledarskapskonsult på INTERPERSONA

pil Läs mer... Beställ boken!

Goal-based Leadership
An efficient management approach challenging traditional managment approaches, models and methods. Read more what it takes to deliver strategy.The 8 Quality Management Principles

- Stand-alone site launched 1995 -

Apply the principles in all you do to manage and lead your organization effectively.Uppdrag & utbildningar

Vi skräddarsyr internutbildningar. Erbjuder kortare föreläsningar. Kontakta oss för offert

Artiklar/föreläsningar

  Uppdaterad 19 maj 2020
Copyright © 1995 - 2020 Krister Forsberg