Start Konsten att sätta
rätt mål
Facilitering
Meningsfulla möten
Tjänster Partner Kontakt


Konsten att sätta rätt mål -
och att nå dem

Målbaserat ledarskap link är ett effektivt angreppssätt för ledare och chefer som verkar i ständig förändring. I boken beskrivs metoder och verktyg som inbördes samverkar för att bestämma inriktning, sätta mål, genomföra förändringar samt följa upp prestation och förmågan att prestera.

Läs mer om vår bok link och i vårt White Paper link
"Tryckfel" link i upplaga 1:1 av Målbaserat ledarskap.

Affärslogiken i Målbaserat ledarskap; att utgående från det egna uppdraget link och den egna förmågan bygga den konkurrensmässigt starkaste leverantörskedjan tillsammans med intressenterna.


Strategiskt "War Room"
link är en metafor för ett virtuellt rum som utgör ledningsgruppens gemensamma insikt och helhetssyn både mentalt och bildmässigt.

 

Formel för egenskapsbaserade mål: <avsikt><egenskap>hos<objekt>till/på<nivå>

Exempel:
Öka leveransnoggrannheten hos organisationen till 96%
Minska personalomsättning hos enheten till 10%


Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Engagerar dessa mål medarbetarna? Speglar dessa mål vad din verksamhet utvärderas på? De här viktiga frågorna bör du ha svar på för att snabbt kunna agera på händelser, sätta rätt mål och driva ett framgångsrikt förändringsarbete.


Chefens kommunikationsvägar för dialog
av insikter, förväntningar, ambitioner och resultat.

 

 

KUNSKAPSBANKEN
- Resurser för nedladdning

Om boken: Leda genom mål

I den här boken visar jag att du ständigt måste agera på händelser och trender i omvärlden, driva ett förändringsarbete, föra en aktiv dialog med de viktigaste intressenterna – dina kunder, leverantörer, uppdragsgivare och medarbetare – driva målen och följa upp prestationerna.

Boken är en utmärkt introduktion till  att arbeta med mål och åtgärder som leder till att mål nås.

pil Mer om boken

Uppdaterad 24 mars 2019

pil Tillbaka till startsidan